Du skal gjøre følgende så fort som mulig etter feilen er oppstått:

  • Send et eller flere tydelige bilder av feilen på varen du reklamerer over

  • Opplys ditt ordrenummer

Ovenstående info sender du til vår e-postadresse, info@aktivvinter.no.


Da sørger vi for å behandle din reklamasjon så fort som mulig. 


Under kan du lese generell informasjon om reklamasjonsretten du har som forbruker.


  • Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett fra den dato man mottar varen. Dette betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, penger tilbake eller avslag i prisen - avhengig av den konkrete situasjonen. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget.
    Dersom varen er forsinket eller har en feil kan du rette en klage til vår kundeservice innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen eller burde ha oppdaget feilen ved normal gjennomgang av varen. Du kan klage skriftlig eller muntlig. To år etter at du har mottatt varen opphører retten til å klage i henhold til kjøpsloven § 32, med mindre annet er avtalt.


Kontaktinformasjon:

AktivVinter.no

E-post: info@aktivvinter.no

Tlf. 62 78 38 16

Org.nr. 921 253 907