Att betala med betalningskort i Skidshoppen är säkert.


Du blir först ombedd att skriva dina kortupplysningar, när du befinner dig på en säker sida, som är godkänd av PBS. 


Upplysningarna från ditt betalningskort kommer uteslutande skickas via en krypterad förbindelse till PBS och det är därför inte möjligt för andra att se och missbruka dina kortupplysningar.

Du kan läsa mer om säkerheten med att betala med betalningskort på internet hos Konsumentverket.